Biologia – fizjologia roślin

Zadanie 1

Wyjaśnij dlaczego sacharoza pełni funkcję cukru transportowego w roślinie.

Zadanie 2

Wyjaśnij dlaczego skrobia pełni funkcję cukru magazynującego w roślinie.

Zadanie 3

Na podstawie poniższego schematu, wyjaśnij na czym polega fotokonwersja fitochromu P730 oraz fitochromu P660, uwzględniając długości fali.

Zadanie 4

Przedstaw dwie różnice pomiędzy spoczynkiem względnym i bezwzględnym nasion uwzględniając warunki zewnętrzne i właściwości nasion.

Zadanie 5

Przedstaw mechanizm załadunku i rozładunku łyka, uwzględniając rodzaj energii niezbędnej do przebiegu tego procesu.

Zadanie 6

Wskaż różnicę pomiędzy transportem wody w korzeniu: drogą apoplastyczną i symplastyczną. Wyjaśnij znaczenie tego transportu dla rośliny.

Zadanie 7

Uzasadnij dlaczego parcie korzeniowe jest procesem wymagającym nakładu energii. Podaj przykład sytuacji, w której w roślinie parcie korzeniowe ma największe znaczenie w wzroście i rozwoju.

Zadanie 8

W łupinach nasiennych nasion występuje błonnik – wskaż rolę błonnika dla prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego człowieka, w odpowiedzi uwzględnij obecność mikroflory jelitowej.

Zadanie 9

Wskaż jakie znaczenie w procesie fotosyntezy wykazuje siła asymilacyjna. Wskaż miejsca w komórce w których zachodzi faza jasna i faza ciemna tego procesu. Wyjaśnij istotę fazy jasnej fotosyntezy.

Zadanie 10

Wskaż dlaczego podlewanie roślin roztworami wysoko stężonymi może doprowadzić do ich obumarcia, uwzględnij zjawisko osmozy.

Zadanie 11

Napisz jakie znaczenie dla rośliny ma pobieranie azotu w formie azotanów (V).

Zadanie 12

Wyjaśnij jakie znaczenie dla rośliny okrytozalążkowej ma proces podwójnego zapłodnienia.

Zadanie 13

Wskaż funkcję komórki wegetatywnej ziarna pyłku oraz komórki centralnej w woreczku zalążkowym, u roślin okrytozalążkowych.

Zadanie 14

Jakie znaczenie dla rozmnażania roślin okrytonasiennych ma barwny okwiat i smaczne, mięsiste owoce.

Zadanie 15

Wyjaśnij znaczenie dwutlenku węgla w przebiegu procesu fotosyntezy. Wymień etapy fazy ciemnej fotosyntezy oraz zaznacz, które z podanych etapów wymagają dostarczenia energii w postaci ATP