Bezkręgowce

 1. Na rysunku przedstawiono budowę układu protonefrydialnego u przedstawiciela wolnożyjących płazińców. Aparat filtracyjny tego układu tworzy komórka płomykowa połączona z komórką kanalikową.ZadaniaNa podstawie: N.A. Campbell i inni, Biologia, Poznań 2012.a) Wskaż typ bezkręgowów u których występuje układ protenefrydialny bez komórki płomykowej.
  b) Wyjaśnij różnicę w budowie wora skórno – mięśniowego u płaźniców wolnożyjących i pasożytniczych.
  c) Wskaż typ bezkręgowców u których po raz pierwszy pojawiła się mezoderma.
  d) Wskaż typ układu nerwowego występującego u płazińców.
  e) Wyjaśnij pojęcie cefalizacja i wskaż typ bezkręgowców u których pierwszy raz wystąpił ten proces.
 2. Wymień przystosowania głowonogów do aktywnego trybu życia.
 3. Oko głowonogów to złożony narząd wzroku, który przypomina budowę oka kręgowców wodnych. Wyjaśnij przyczynę tego zjawiska uwzględniając analogię rozwoju ewolucyjnego.
 4. Wskaż funkcję worka czernidłowego u głowonogów.
 5. Narysuj tabelę i porównaj cechy mięczaków (ślimaki, małże, głowonogi) pod względem:
  a)Symetria ciała
  b)Części ciała
  c)Układu oddechowego
  d) Układu krwionośnego
 6. Człowiek jest żywicielem dla pasożytów należących do różnych grup zwierząt. Zarażenia wieloma pasożytami można uniknąć, przestrzegając zasad higieny.

Wskaż przykłady działań profilaktycznych w zapobieganiu zarażenia:

a) Włośniem krętym
b) Bruzdogłowcem szerokim
c) Tasiemcem bąblowcem
d) Tasiemcem uzbrojonym
e) Glistą ludzką

7. Przedstaw tabelę porównawczą meduzy i polipa uwzględniając:

 • Symetrię ciała
 • Schemat budowy
 • Położenie otworu gębowego
 • Ilość mezoglei
 • Rozmiary
 • Kształt
 • Tryb życia
 • Sposób rozmnażania

8. Na rysunku przedstawiono cykl życiowy jednego z krążkopławów.

 

ELEMENTUM edu

Na podstawie rysunku odpowiedź na poniższe pytania.

a) Meduzy rozmnażają się płciowo / bezpłciowo.
b) Zapłodnienie u przedstawionego krążkopława jest zewnętrzne / wewnętrzne.
c) W cyklu życiowym krążkopławów oba pokolenia – meduza i polip – są haploidalne / diploidalne.
d) Postać larwalna polipa to planula/ efer
e) Postać larwalna meduzy to planula / efyra

9. Parzydełkowce są wodnymi dwuwarstwowymi zwierzętami tkankowymi. Dorosłe postaci (polip i meduza) mają zróżnicowane rozmiary – od rozmiarów kilkumilimetrowych do kilkumetrowych. Zwierzęta te nie mają układu krwionośnego, wydalniczego ani oddechowego. Poniżej przedstawiono schemat budowy mikroskopowej fragmentu ściany ciała stułbi – przedstawiciela parzydełkowców.

a) Określ, którą cyfrą – 1 czy 2 – oznaczono na schemacie epidermę (ektodermę). Odpowiedź uzasadnij.
b) Określ, którą cyfrą – 1 czy 2 – oznaczono na schemacie endodermę. Odpowiedź uzasadnij.
c) Wskaż sposób oddychania parzydełkowców
d) W jaki sposób parzydełkowce usuwają zbędne produkty przemiany materii?
e) Odwołując się do funkcji knidocyla wskaż mechanizm działania parzydełek.

10. Tasiemiec bruzdogłowiec szeroki ma złożony cykl rozwojowy. Z jego jaj, które wraz z odchodami ssaka dostały się do wody, wylęgają się wolno żyjące, urzęsione larwy – koracidia. Koracidium, jeśli zostanie zjedzone przez drobnego skorupiaka, przekształca się w następną larwę – procerkoid i w tej postaci pasożytuje w jego ciele. Po zjedzeniu skorupiaka przez rybę kostnoszkieletową procerkoid przekształca się w kolejną larwę – plerocerkoid i osiada w mięśniach ryby. Zjedzenie zarażonej ryby przez ssaka, skutkuje przeobrażeniem się plerocerkoidu w postać dorosłą, która po zapłodnieniu produkuje następne jaja.

Podaj, w jaki sposób człowiek może się stać się żywicielem bruzdogłowca szerokiego, i określ, czy będzie on żywicielem pośrednim, czy – ostatecznym dla tego pasożyta.

Jeśli zainteresował Cię temat i chciałbyś dowiedzieć więcej lub rozwiązać więcej zadań z tego tematu to zapraszamy do umówienia się na lekcje z biologii(Korepetycje biologia) do naszego eksperta!